Over Watertime

De naam van de praktijk Watertime is 15 jaar geleden ontstaan tijdens de overgang van het vissentijdperk naar het watermantijdperk. Een nieuw energetisch tijdperk. In de huidige tijd zie je steeds meer mensen die op zoek zijn naar hun eigen ik, individu, authenticiteit en werkelijkheid. Wie ben ik en wat is mijn werkelijke doel hier op aarde.

Het Watermantijdperk staat namelijk voor vrijmaken of bevrijding, en de kracht van dit komende nieuwe tijdperk doet zich al gevoelen bij velen onder ons. De vrijmaking van energie zal de nieuwe beschaving, een nieuwe betere wereld met fijnere en meer geestelijke omstandigheden inluiden, mits er natuurlijk juist gebruik van wordt gemaakt. Het juiste gebruik ervan kán een eind maken aan gebrek, nu nog over de hele wereld aanwezig. Het comfort van de nieuwe beschaving zal er voor iederéén zijn. Het zal overal ter wereld een toestand van leven mogelijk maken waarin we vrij zijn naar hogere geestelijke doeleinden te streven.

Het vrijmaken van energie zal ons uiteindelijk ook kunnen bevrijden uit de greep van het geld. Tegenwoordig dringt al langzaam maar zeker bij velen van ons door dat het bewijs elke dag opnieuw wordt geleverd dat zolang alles nog om geld draait en ‘alles voor de economie’ het motto is, dit heel veel onenigheid en ontevredenheid in de wereld zal blijven veroorzaken.  In het Watermantijdperk, dat de eerstvolgende 2500 jaar van invloed is op ons zonnestelsel, onze planeet, de mensheid en de individuele mens, zullen de energieën leiden tot bewustzijn van universele verhoudingen en van een bewezen eenheidsbeleving. We zullen ons volledig bewust zijn van alles wat we doen en onze persoonlijkheid ondergeschikt maken aan het welzijn van het geheel. Leed zal plaatsmaken voor vreugde en een weloverwogen leven waarin we zuiverder waarden en geestelijke werkelijkheden tot uitdrukking zullen brengen.

In dit nieuwe tijdperk zullen we meer en meer bekend raken met het bevrijden van energie met de bedoeling deze in te zetten voor het algemeen belang. Zoals nu de natuurkundige poogt de energie van het atoom te bevrijden, zullen wij als mensen van het nieuwe tijdperk streven naar het bevrijden van de energie van de ziel. Deze vrijgemaakte energie zal de hele mensheid van armoede, macht, haat, slavernij en alle daaruit voortkomende misstanden verlossen.